SUSTAINBLE AGRI

शाश्वत शेती(Sustainable Agriculture) ही एक परंपरागत शेतीप्रक्रिया आहे, ज्यात शेतीतील शोध, संशोधन, व परंपरागत शेती तंत्रज्ञांचं अभ्यास वापरलेलं आहे. ह्या शेतीप्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र आणि सतत उत्पादन होण्याचं संधीदार प्राप्त आहे. यात्रेचं परंपरागत शेती व्हावंय, त्याचं उद्दिष्ट आणि फायद्यांचं विचार करणार आहोत. आपल्या या लेखात, आपण “शाश्वत शेती” म्हणजे काय आणि तिचे शेती मधील फायदे अधिक सुसंवादी तथ्यांसह विचार करणार आहोत.

अ )शाश्वत शेती म्हणजे काय?/What is Sustainable Agriculture
शाश्वत शेती( Sustainable Agriculture )ही एक प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये परंपरागत शेतीप्रक्रिया संशोधनांचं वापर करता येतो. ह्या प्रक्रियेमध्ये स्वतंत्र, शोध, व परंपरागत शेती तंत्रज्ञांचं अभ्यास आहे. ह्या पद्धतीने अनुभवलेलं शेतीप्रणाली परंपरेने वापरता येतं आणि ती शेतकऱ्यांना सतत उत्पादन होण्याचं संधीदार प्राप्त करतं.

ब )शाश्वत शेतीचे फायदे /Benefits of sustainable agriculture

 1. संवर्धनशील जमिनीचा उपयोग:
  शाश्वत शेतीत (Sustainable Agriculture )जमिनीचं संवर्धन व काळेरपणे केलेलं जातं. ह्यामुळे जमिनीची उर्वरिता वाढतं आणि उदार जमिनीचा उपयोग शेतकऱ्यांना लाभकारक होतं
 2. किडे-विरोधी उपायांचं वापर:
  शाश्वत शेतीमध्ये किडे-विरोधी उपायांचं वापर केलं जातं, ज्यामुळे केलेलं उत्पादन सुद्धा पेस्टिसायडच्या उपायांपेक्षा असणारं असतं.
 3. 3.जिवलग शेती:
 4. शाश्वत शेतीत स्वयंप्रकार उपायांचं वापर केलं जातं. ह्यामुळे वनस्पतींचं विकास, उपायांचं वापर, विकासशील बीज वापरण्यात येतं, ज्यामुळे उत्पादन श्रेयस्कर होतं.
 5. अधिक मूल्यांकन:
  शाश्वत शेतीमध्ये अधिक मूल्यांकन केलं जातं. ह्यामुळे उत्पादनाचं उच्च मूल्यांकन होतं, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक कामोद्दीप आहे.
 6. क) शाश्वत शेतीमधील सुसंवादी तथ्य/Harmonious facts in sustainable agriculture
 7. पुष्पोत्सर्ग व बीज उत्पादन:
  शाश्वत शेतीमध्ये पुष्पोत्सर्ग व बीज उत्पादन सर्वांचं पहिलं प्राथमिकतेचं आहे. ह्या पद्धतीने वनस्पतींचं विकास करण्यात येतं.
 8. कुंडाचं नियंत्रण:
  शाश्वत शेतीत खतांचं संतुलन ठेवणं, पाण्याचं वापर कमी करणं आणि कुंडाचं संयोजन करणं ह्याचं महत्व आहे.
 9. बायोव्याजी संरक्षण:
  शाश्वत शेतीमध्ये बायोव्याजी संरक्षणाचं महत्व आहे. ह्यामध्ये प्राण्यांचं पाळणं, वनस्पतींचं विकास आणि प्राकृतिक संरक्षण ह्यांचं महत्व आहे.
 10. ड) निष्कर्ष:
 11. “शाश्वत शेती” ह्या पद्धतीने शोध, संशोधन, व परंपरागत शेती तंत्रज्ञांचं अभ्यास केलेलं जातं. ह्या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना स्वतंत्र, सतत उत्पादन होण्याचं संधीदार प्राप्त आहे. यात्रेचं परंपरागत शेती व्हावंय, त्याचं उद्दिष्ट आणि फायद्यांचं विचार करणार आहोत. शाश्वत शेतीमध्ये पुष्पोत्सर्ग, बायोव्याजी संरक्षण, खतांचं संतुलन आणि कुंडाचं नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण आहेत. ह्या पद्धतीने उत्पादनाचं उच्च मूल्यांकन होतं आणि शेतकऱ्यांना अधिक कामोद्दीप मिळतं. शाश्वत शेतीमध्ये अनिवार्य आणि फायद्यांचं विचार करण्यात येतं, ज्यामुळे शेतीसाठी सुसंवादी व उत्तरदायीत्वपूर्ण अभ्यास करणं आवश्यक आहे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *